buiter27_OLIVIER DOULIERYAFP via Getty Images_now hiring OLIVIER DOULIERYAFP via Getty Images

Napínají se v americké ekonomice prověšené kapacity?

NEW YORK – Kolik nevyužitých kapacit je v ekonomice USA? V ekonomii má takzvaná „mezerová verze“ Okunovy zákonitosti za to, že zvýšení míry nezaměstnanosti o jeden procentní bod souvisí se snížením reálného (inflačně očištěného) tempa růstu HDP o dva body pod jeho potenciál. Tato mezera je důležitá, protože čím blíž je ekonomika ke svému potenciálu, tím víc bychom se měli obávat inflace.

Podle amerického Úřadu statistik práce (BLS) míra nezaměstnanosti v USA dosáhla v červnu 5,9 %, oproti 3,5 % před pandemií (únor 2020). Vezmeme-li druhé z čísel jako odhad přirozené míry nezaměstnanosti, dostaneme mezeru výstupu ve výši 4,8 %. Za předpokladu, že potenciální výstup roste 2% ročním tempem, by neinflační růst reálného HDP pro příští rok činil 6,8 %. Jelikož Federální rezervní systém USA očekává letos 7% růst a v roce 2022 pak 3,3% růst, naznačovalo by to, že USA stále mají přinejmenším pár let k dosažení inflační meze.

Tento hrubý odhad mezery výstupu lze kritizovat buď jako příliš nízký, nebo příliš vysoký. Tábor těch, pro něž je příliš nízký, namítá, že oficiální údaje o nezaměstnanosti – 9,5 milionu v červnu 2021, ve srovnání s 5,7 milionu v únoru 2020 – podceňují rozsah nevyužitých kapacit na trhu práce. BLS uvádí, že v červnu „počet osob mimo pracovní síly, které v současnosti chtějí pracovní uplatnění, byl 6,4 milionu“, což je vzestup o „1,4 milionu od února 2020“. Po započtení těchto dodatečných 1,4 milionu se míra nezaměstnanosti zvýší na 6,8 % a dospíváme k mezeře výstupu ve výši 6,6 %.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/cyGCDV5cs