roubini150_FREDERIC J. BROWNAFP via Getty Images_food bank us Frederic J. Brown/AFP via Getty Images

Koronaboblen

NEW YORK – Den K-formede innhentingen av økonomien er underveis i USA. De med faste fulltidsjobber og en finansiell buffer klarer seg godt ettersom aksjemarkedet når stadig nye høyder. Arbeidsledige og de som jobber deltid i lavtlønnede yrker — det nye «prekariatet» — er nedlesset i gjeld og har svekkede økonomiske utsikter.

Disse utviklingstrekkene er tegn på et stadig større gap mellom finansmarkedet og realøkonomien. De nye rekordene i aksjemarkedet betyr ingen ting for folk flest. Den nedre halvdelen av befolkningen, målt ut fra formue, sitter kun på 0,7 % av de totale aksjeverdiene, mens den øverste tiendedelen sitter på 87,2 % (og den øverste prosenten sitter på rundt halvparten). De 50 rikeste menneskene har like stor formue som 165 millioner amerikanere — de med minst formue.

I kjølvannet av de store teknologiselskapenes framvekst, har ulikheten økt. Så mye som tre arbeidsplasser i detaljvarehandelen går tapt for hver nye jobb skapt av Amazon. Tilsvarende dynamikk er å finne i andre sektorer der teknologigantene dominerer. Men dagens sosiale og økonomiske utfordringer er ikke nye. I flere tiår har arbeidsfolk med dårlig råd ikke holdt tritt med andre amerikanere som klarer seg godt. Årsakene til dette er stagnerende (inflasjonsjustert) medianinntekt, økte levekostnader og økte forventninger til hva man skal bruke penger på.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/yTlNi1Pnb