rodrik202_ Doug MillsPoolGetty Images_bidensemiconductorchip Doug Mills/Pool/Getty Images

Ikke la geopolitikk ta livet av verdensøkonomien

CAMBRIDGE – Under den 20. partikongressen til det kinesiske kommunistpartiet sist måned, befestet Xi Jinping sin posisjon som landets suverene leder. Selv om det kommunistiske Kina aldri har vært et demokrati, har landets ledere etter Mao holdt seg godt informert, lyttet til synspunkter fra folk under dem og dermed vært i stand til å reversere feilslåtte politiske tiltak før de førte til katastrofe. Xis sentralisering av makt representerer en helt annen tilnærming. Dette lover ikke godt for hvordan man vil takle de tiltagende problemene i Kina — en nedadgående økonomi, den hemmende null-covid-strategien, stadig større brudd på menneskerettighetene og politisk undertrykkelse.

USAs president Joe Biden har bidratt til å gjøre situasjonen langt vanskeligere ved å iverksette det Edward Luce i Financial Times behørig har kalt «en fullskala økonomisk krig mot Kina». Like før partikongressen, kunngjorde amerikanske myndigheter en rekke nye restriksjoner på salg av avansert teknologi til kinesiske bedrifter. Som Luce påpeker, har Biden gått mye lenger enn sin forgjenger, Donald Trump, som gjorde enkeltselskaper som Huawei til målskive. De nye tiltakene er utrolig ambisiøse og har som mål å forhindre Kinas framvekst som en høyteknologisk stormakt.

USA kontrollerer allerede flere av de viktigste knutepunktene i den globale halvlederforsyningskjeden, inkludert flaskehalser som avansert forskning og design av mikrobrikker. Som Gregory C. Allen ved Center for Strategic and International Studies sier, er de nye tiltakene til amerikanske myndigheter svært inngripende. Ikke bare vil de «beholde kontrollen over flaskehalser»; de vil også sette i gang «en ny amerikansk politikk som aktivt kveler den kinesiske teknologinæringen — der intensjonen er å ta livet av næringen».

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/9CFrMNRnb