2

Skrytý evropský stimul

LONDÝN – Až se 7. února znovu sejde Evropská rada, měla by se zaměřit na soukromé investice jako na prostředek k nastartování stagnující evropské ekonomiky. Vzhledem k tomu, že obvyklí tahouni růstu HDP jsou v celé Evropě ochromení, je jediným ekonomickým sektorem schopným utrácet nefinanční podnikový sektor.

Veřejně obchodované evropské společnosti disponovaly v roce 2011 nadměrnou hotovostí v objemu 750 miliard eur (jednoho bilionu dolarů), což se blížilo dvacetiletému maximu. Uvolněním této hotovosti by Evropa získala mnohem větší stimulační balík, než jaký může poskytnout jakákoliv vláda. V roce 2011 například soukromé investice v Evropě přesáhly celkovou hodnotu dvou bilionů eur, oproti vládním investicím v objemu nižším než 300 miliard eur.

Přesto je skutečností, že zatímco jiné trendy se v různých evropských ekonomikách lišily, soukromé investice byly obecně vzato nejhůře zasaženou složkou HDP během krize, když v letech 2007 až 2011 zaznamenaly propad o více než 350 miliard eur – to je desetinásobek propadu soukromé spotřeby a čtyřnásobek poklesu reálného HDP. Velikost poklesu soukromých investice byla skutečně nevídaná – a tvoří jádro hospodářských těžkostí Evropy.

Stejně tak platí, že podle historických měřítek probíhá zotavení soukromých investic se zpožděním. Ve více než čtyřiceti předchozích epizodách, kdy se HDP propadl a soukromé investice se snížily o 10%, trvalo zotavení v průměru pět let. Evropa se dnes nachází čtyři roky od začátku krize, avšak soukromé investice v roce 2011 byly ve 26 z 27 členských států Evropské unie stále nižší než v roce 2007.