0

Unikající ponaučení z bubliny nemovitostí

NEW HAVEN – Ceny domů obestírá mnoho omylů. Řada lidí po celém světě se podle všeho domnívala, že vzhledem k tomu, že nám v prudce rostoucí světové ekonomice dochází půda, ceny domů a bytů by se měly prudkými tempy zvyšovat.

Tato mýlka pobídla lidi k nákupu domů za jejich investiční hodnotu – a byla tudíž hlavní příčinou bublin nemovitostí po celém světě, jejichž splasknutí vyvolalo současnou hospodářskou krizi. Až krize skončí, toto neporozumění může k růstu cen obytných nemovitostí znovu přispět. Vždyť někteří lidé už nad spekulativními příležitostmi skoupit domy za nynější nízké ceny začínají slintat.

Nedostatkem půdy ale ve skutečnosti netrpíme. Každá větší země světa má hojnost pozemků ve formě zemědělské půdy a lesů, jejichž značnou část bude možné jednou proměnit v městský prostor. Hustě osídlené je méně než 1 % pevninského povrchu Země a i v těch nejhustěji zalidněných větších zemích je tento podíl nižší než 10 %.

Často existují regulační mantinely, které přeměnu zemědělské půdy v zastavěnou plochu znemožňují, ale tyto překážky obvykle v dlouhodobém horizontu ustupují, jsou-li ekonomické pobídky k jejich obcházení dostatečně silné. Pro vlády je čím dál těžší svým občanům říkat, že kvůli pozemkovým omezením nemohou mít finančně dostupné bydlení.