16

Budoucnost štěstí, tolerance a mládeže

DUBAJ – V posledních dvou týdnech jsem slyšel a četl mnoho otázek, komentářů a mediálních výstupů o nedávných změnách ve vládě Spojených arabských emirátů. Všichni chtějí vědět, proč jsme zřídili ministerstvo štěstí, tolerance a budoucnosti a proč jsme ministryní mládeže jmenovali ženu ve věku 22 let.

Tyto změny odrážejí, co nás naučily události uplynulých pěti let v našem regionu. Především jsme zjistili, že nereagovat účinně na aspirace mladých lidí, kteří představují víc než polovinu populace arabských zemí, je jako plavat proti proudu. Bez energie a optimismu mladých se společnosti nemohou rozvíjet a růst; jsou vlastně odsouzeny k úpadku.

Když vlády opovrhují svou mládeží a stojí jí v cestě za lepším životem, zabouchnou dveře před nosem celé společnosti. Nezapomínáme, že původ napětí v našem regionu, události přezdívané „Arabské jaro,“ vycházely právě z nedostatku příležitostí, jež mladí lidé potřebují, aby uskutečnili své sny a ambice.

Jsme hrdí na to, že SAE jsou mladá země. Jsme hrdí na svou mládež. Investujeme do ní a posilujeme její práva, protože právě ona je naší budoucností. Jsme přesvědčeni, že mladí lidé rychleji získávají a zpracovávají poznatky, protože vyrostli s nástroji a technikami, které jsme my v jejich věku neměli. Svěřujeme jim řízení naší země na cestě k novým úrovním růstu a rozvoje, a právě proto jsme teď jmenovali ministryní kabinetu ženu v jejich věku a vytvořili zvláštní radu mládeže.