14

Zmatek okolo Brexitu

LAGUNA BEACH – Během mé poslední návštěvy Spojeného království jsem byl ohromen rozsahem, jakým otázka setrvání UK v Evropské unii dominovala médiím, diskuzím v zasedacích místnostech a konverzacím během večeří. Zatímco slogany a prohlášení získávají nejvíce pozornosti, jsou ve hře hlubší témata a ta nechávají výsledek referenda, plánovaného na 23. června, značně nejistý – natolik, že by rozhodnutí mohla ovlivnit jediná událost.

Nejcitovanější argumenty na obou stranách mají samozřejmě tendenci být ty nejvíce zjednodušené. Na jedné straně jsou ti, co varují, že by odchod z EU způsobil kolaps obchodu, odradil investice, dostal UK do recese a spustil zánik City of London jakožto globálního finančního centra. Poukazují na nedávný pokles hodnoty libry jako na hlavní indikátor finanční nestability, která by doprovázela britský odchod (neboli “Brexit“).

Na druhé straně jsou ti, kdo tvrdí, že by Brexit odpoutal UK od evropské byrokracie a zastavil tok peněz od britských daňových poplatníků do jiných zemí. Tábor podporovatelů Brexitu se také staví do pozice do role ochránce Británie před nekontrolovaným přílivem imigrantů, před terorismem a před zákony vymýšlenými cizinci, kterým chybí dostatečné porozumění a pochopení britské kultury.

V hlasité a drsné kampani – takové, která již rozdělila Konzervativce a přispěla ke znepokojení mezi Labouristy ohledně jejich vedení – je půvab těchto zjednodušujících argumentů evidentní. Brexit je však mnohem komplexnější, než jak napovídají silná prohlášení. A ve skutečnosti je mnoho ze zásadních témat, která by měla utvářet výsledek referenda, stále vysoce nejistých. Nejenom že to vysvětluje neschopnost britské inteligence dosáhnout v tomto tématu shody, ale nechává to také otázku Brexitu na milost vývoji posledních minut.