6

Na co sázíme?

LAGUNA BEACH – Když zvážím vyhlídky globální ekonomiky a trhu, jsem zaskočen, do jaké míry se svět rozhodl sázet na tři základní výsledky: posun směrem k materiálnějšímu a inkluzivnějšímu globálnímu růstu, vyvarování se politických chyb a vyhýbání se nehodám trhu. I když jsou všechny tři výsledky bezpochyby žádoucí, je nešťastnou realitou, že mají jen velmi daleko k jistotě a sázet na ně bez nějakého zajištění by se pro současnou a budoucí generaci mohlo ukázat jako neobyčejně riskantní.

První komponenta – inkluzivnější globální růst – předpokládá pokračující ekonomické zotavení ve Spojených státech, s letošním tempem 3%, podpořeným robustním nárůstem mezd. Předpokládá také, že roční tempo růstu Číny se ustálí na 6,5-7%, což umožní postupně zmírnit rizika představovaná vlivnými finančními možnostmi stínového bankovního systému, i přes posun motoru pohánějícího ekonomický růst od exportu a veřejných kapitálových investic směrem k domácí spotřebě a privátním investicím.

Další nejistý předpoklad, posilující sázku na inkluzivnější globální růst, je představa, že eurozóna a Japonsko budou schopni se vymanit z marastu nízkého růstu and vyhnout se deflaci, což by při donucení domácností a byznysů k pozdržení investic podkopalo již tak slabou výkonnost ekonomiky. No a konečně, sázka také předpokládá, že země vyvážející ropu jako například Nigérie, Venezuela a zejména pak Rusko, odrazí ekonomickou implozi a to i přes prudce klesající ceny ropy.

Jsou to smělé předpoklady – v neposlední řadě proto, že by dosažení těchto výsledků vyžadovalo značnou ekonomickou reinvenci, která by zasahovala daleko za obnovení celkové poptávky a eliminování množství předlužení. Zatímco USA a Čína jsou v podstatně lepší pozici než ostatní, tak tyto ekonomie – zejména pokud jde o země potýkající se s obtížemi, jako jsou některé státy eurozóny, Japonsko a některé rozvíjející se trhy – by musely rozvinout zcela nové nástroje pro růst. Eurozóna by také musela prohloubit integraci.