0

Jak odblokovat reformu podnikového řízení

CAMBRIDGE – Když se počátkem měsíce sešli ministři financí a centrální bankéři skupiny G20, dovolávali se globálního zlepšení v oblasti podnikového řízení. Takové výzvy je slyšet často, ale mocné skupiny s neveřejnými zájmy vládám komplikují dotažení takových změn do konce. Mají-li se tedy uskutečnit seriózní reformy, bude nezbytný silný a vytrvalý tlak veřejnosti.

Mnohé země investorům do veřejně obchodovaných firem poskytují očividně nedostatečnou míru ochrany. Úpravy přehnaně laxní vůči osobám obeznámeným s interními firemními informacemi přetrvávají i v zemích s dobře vypracovanými systémy podnikového řízení. Ve Spojených státech například tyto zasvěcence (insidery) chrání pojistky před převzetím, které ve skutečnosti podle významného souboru empirických důkazů hodnotu společnosti snižují.

Laxní pravidla podnikové správy obvykle nejsou důsledkem mezer ve znalostech veřejných činitelů. Nedbalé úpravy se kvůli politickým překážkám často dokážou udržet i poté, co se začnou připouštět jako neefektivní.

Většina občanů se záležitostem podnikového řízení běžně nevěnuje. Politici tudíž očekávají, že jejich rozhodnutí týkající se ochrany investorů bude mít na volební úvahy občanů jen nepatrný přímý účinek. Naproti tomu zájmové skupiny, jimž na těchto pravidlech hodně záleží, problematiku podnikového řízení bedlivě sledují a lobbují u politiků, aby si zajistili příznivé předpisy.