11

Test věrohodnosti Rady bezpečnosti

CANBERRA – Členská skladba Rady bezpečnosti OSN se v roce 2015 promění, od předchozích se však příliš lišit nebude. V lóži s právem veta zůstanou vítězové druhé světové války – Spojené státy, Velká Británie, Francie, Rusko a Čína. Na dva roky v rámci rotace naskočí pět čerstvých nestálých členů – Nový Zéland, Španělsko, Angola, Malajsie a Venezuela –, které střídají Austrálii, Lucembursko, Rwandu, Jižní Koreu a Argentinu. Na zbývajících pěti nepolstrovaných sedadlech budou ještě rok sedět Čad, Chile, Jordánsko, Litva a Nigérie.

Kromě Nigérie nemá vstupenku žádný další výrazný aktér jedenadvacátého století – mimo jiné Brazílie, Německo, Indie, Japonsko a Jižní Afrika. Zadrhly se veškeré snahy o reformu struktury Rady bezpečnosti – dokonce včetně zrušení zákazu bezprostředního znovuzvolení nestálých členů, které by umožnilo trvalé působení, ne-li formální stálé členství.

Transformace Rady bezpečnosti, která zajistí, že nejvýznamnější mocnosti budou mít u stolu vždy své místo, není nejnaléhavější reformou, ale zůstává jednou z nejdůležitějších. Institucionální legitimitu Rady coby vrcholného světového rozhodce ve věcech míru a bezpečnosti nelze brát za samozřejmost. Bude-li nadále vypadat jako teď, je jen otázkou času – nanejvýš snad dalších 15 let –, kdy její věrohodnost a autorita v očích většiny světa klesne na nebezpečně nízké úrovně.

Bezodkladným úkolem je najít jiné způsoby jak upevnit globální postavení Rady bezpečnosti. Výzvy, jimž dnes Rada čelí, jsou stejně akutní, jako byly odjakživa. Na víceru míst propuká větší množství krizí, ve větší míře dochází k porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv a v důsledku konfliktů opustilo domovy víc osob než za poslední desítky let.