Rok odolnosti

NEW YORK – Tento měsíc uplynulo deset let od setkání zástupců 168 členských států Organizace spojených národů v Kóbe, hlavním městě japonské prefektury Hjógo, kteří rozhodovali o tom, jak po ničivém cunami v Indickém oceánu, jež si vyžádalo více než 227 000 lidských životů, lépe zvládat rizika. Během pěti dnů, na jeden z nichž připadlo i výročí zemětřesení v Kóbe z roku 1995, vytvořili Hjógský akční rámec (HFA), soubor mnoha opatření, jejichž cílem bylo „snížit ztráty na životech a společenských, hospodářských a ekologických aktivech společenství a států“.

Za dva měsíce se zástupci členských států OSN sejdou na třetí Světové konferenci o snižování rizika katastrof v dalším japonském městě, které je synonymem pro riziko katastrofy: ve městě Sendai, centru regionu Tóhoku, který byl v roce 2011 nejvíce zasažen zemětřesením a cunami vedoucími k havárii v jaderné elektrárně Fukušima. Na tomto jednání si budou všichni klást jednu otázku: Splnil svět ambiciózní cíle HFA?

Důkazy z posledního desetiletí – poznamenaného některými nejhoršími přírodními katastrofami v doložených dějinách – zdaleka nejsou příznivé. Port-au-Prince se při zemětřesení zřítilo. Hurikán Katrina zničil New Orleans. V Africkém rohu zabilo sucho neznámý počet osob. Povodně a zemětřesení zasáhly miliony lidí v Pákistánu a Číně. Vlny veder a lesních požárů pustošily země po celém světě.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/L6FTmH9/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.