Rok odolnosti

NEW YORK – Tento měsíc uplynulo deset let od setkání zástupců 168 členských států Organizace spojených národů v Kóbe, hlavním městě japonské prefektury Hjógo, kteří rozhodovali o tom, jak po ničivém cunami v Indickém oceánu, jež si vyžádalo více než 227 000 lidských životů, lépe zvládat rizika. Během pěti dnů, na jeden z nichž připadlo i výročí zemětřesení v Kóbe z roku 1995, vytvořili Hjógský akční rámec (HFA), soubor mnoha opatření, jejichž cílem bylo „snížit ztráty na životech a společenských, hospodářských a ekologických aktivech společenství a států“.

Za dva měsíce se zástupci členských států OSN sejdou na třetí Světové konferenci o snižování rizika katastrof v dalším japonském městě, které je synonymem pro riziko katastrofy: ve městě Sendai, centru regionu Tóhoku, který byl v roce 2011 nejvíce zasažen zemětřesením a cunami vedoucími k havárii v jaderné elektrárně Fukušima. Na tomto jednání si budou všichni klást jednu otázku: Splnil svět ambiciózní cíle HFA?

Důkazy z posledního desetiletí – poznamenaného některými nejhoršími přírodními katastrofami v doložených dějinách – zdaleka nejsou příznivé. Port-au-Prince se při zemětřesení zřítilo. Hurikán Katrina zničil New Orleans. V Africkém rohu zabilo sucho neznámý počet osob. Povodně a zemětřesení zasáhly miliony lidí v Pákistánu a Číně. Vlny veder a lesních požárů pustošily země po celém světě.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/L6FTmH9/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.