12

Ukrajinské hlasování o osudu Ruska

STOCKHOLM – Až se ukrajinští voliči vydají 26. října k volebním urnám, nebude v sázce pouze osud jejich země, ale i budoucnost značné části Evropy. Jednoduše řečeno: budoucnost Ukrajiny rozhodne o budoucnosti Ruska a budoucnost Ruska bude mít významný dopad na budoucnost Evropy.

Když se před více než dvaceti lety rozpadl Sovětský svaz a Ukrajina se rozhodla pro nezávislost, mnozí očekávali, že si tato země povede v nadcházejících letech lépe než Rusko. Události se však vyvinuly jinak.

Během prvních deseti let nového tisíciletí těžilo Rusko z kombinovaného účinku vysokých cen ropy a privatizace starého těžebního průmyslu v 90. letech, která zvýšila jeho efektivitu. Zvrat v žádoucí diverzifikaci ekonomiky a ponížení „modernizace“ na pouhý slogan tehdy nevyvolávaly žádné bezprostřední obavy.

Naproti tomu Ukrajina se stala nejhůře spravovaným postsovětským státem – nepotismus a korupce tam brzdily výrobní kapacity a způsobovaly, že země stále více zaostávala za ostatními postkomunistickými zeměmi s tranzitivní ekonomikou. Nejvýmluvnější je srovnání s Polskem: v době vyhlášení nezávislosti Ukrajiny měly obě země zhruba stejný HDP na obyvatele; dnes je polský HDP více než trojnásobně vyšší.