Ukrajinský boj o zákonnost

Rok po naší oranžové revoluci pokládá mnoho Ukrajinců její ideály za zrazené. Vládní politika se už neřídí vírou ve vládu zodpovědnou lidem a v průhledný trh očištěný o pokoutní jednání. Ideály, za které jsme bojovali, se místo toho jeví jako slogany hlásané těmi, kdo chtějí ochránit své partikulární zájmy.

Cynikové to vysvětlují tím, že naše „oranžové“ ideály nikdy nebyly ničím více než racionálním kalkulem jedné skupiny oligarchů, jež usilovala o svržení druhé. Jakmile se prý tito lidé stali pány situace, pak zanícení těch, kdo slibovali reformy, zmutovalo v horlivou snahu ochránit soukromý majetek pro sebe a své přátele.

Jak Ukrajina dospěla k takové míře cynismu? Všichni, kdo se před rokem shromažďovali v kyjevských ulicích, věděli, proti čemu vystupují: proti zkorumpované vládě, která se snažila řídit lidem životy i práci a nakládat se státním majetkem dle vlastní libovůle. A přestože existovaly jisté formální právní záruky, od žádného soudu se nedalo spolehlivě očekávat, že bude jejich dodržování vymáhat, pokud v nich naši vládcové spatřovali ohrožení svých zájmů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/tuLQO7f/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.