0

Bod obratu v Černobylu

Havárie černobylského jaderného reaktoru, od níž tento měsíc uplyne 20 let, byla možná ještě víc než mnou zahájená perestrojka skutečnou příčinou zhroucení Sovětského svazu pět let nato. Černobylská katastrofa byla dějinným bodem obratu: byla tu éra před pohromou a je tu zcela odlišná éra po ní.

Hned ráno po explozi v černobylské atomové elektrárně 26. dubna 1986 se sešlo politbyro, aby situaci prodiskutovalo a poté vytvořilo vládní výbor, který měl řešit následky. Úkolem výboru bylo kontrolovat situaci a zajistit, aby byla podniknuta vážná opatření, zejména s ohledem na zdraví lidí v katastrofou postižené zóně. Akademie věd navíc jmenovala skupinu předních vědců, již byli okamžitě vysláni do černobylského regionu.

Politbyro nemělo ihned náležité a úplné informace, které by odrážely situaci po výbuchu. Všeobecným konsenzem politbyra nicméně bylo informace otevřeně zveřejnit, jakmile je obdrží. To odpovídalo duchu politiky glasnosti, která už se tehdy v Sovětském svazu etablovala.

Tvrzení, že politbyro se věnovalo utajování informací o katastrofě, je tedy daleko od pravdy. Jedním důvodem, proč jsem přesvědčen, že nedošlo k záměrnému klamání je to, že když vládní výbor ihned po katastrofě navštívil její dějiště a přenocoval v Polesí poblíž Černobylu, všichni jeho členové si dali večeři z běžných potravin a vody a pohybovali se v okolí bez respirátorů, jako všichni ostatní, kdo v místě pracovali. Kdyby místní správa nebo vědci znali skutečné dopady katastrofy, takové jednání by neriskovali.