1

Za růstem vykročte vlevo

NEW YORK – Jak levice, tak pravice říkají, že představují hospodářský růst. Měli by tedy voliči, kteří se mezi nimi rozhodují, chápat svou úlohu jako výběr z alternativních manažerských týmů?

Kéž by to bylo tak snadné! Část problému se týká role štěstěny. Americké ekonomice v 90. letech požehnaly nízké ceny energií, vysoké tempo inovací a Čína nabízející čím dál kvalitnější zboží za klesající ceny, což v úhrnu zajistilo nízkou inflaci a rychlý růst.

Prezident Clinton a tehdejší předseda amerického Federálního rezervního systému Alan Greenspan se o to mnoho nezasloužili, i když špatné politiky samozřejmě mohly nadělat paseku. Naproti tomu současné problémy – vysoké ceny energií a potravin a hroutící se finanční soustava – vyvolaly velkou měrou právě špatné politiky.

Existují skutečně velké rozdíly ve strategiích růstu, díky nimž jsou vysoce pravděpodobné různé výsledky. První rozdíl se týká pojetí samotného růstu. Růst není jen otázkou zvyšování HDP. Musí být udržitelný: růst založený na degradaci životního prostředí, spotřebitelském flámu na dluh či těžbě vzácných přírodních zdrojů bez reinvestice výnosů udržitelný není.