2

Školy plné naděje

LONDÝN – Dnes, 20. června, je Světový den uprchlíků, kdy si připomínáme sílu a odvahu lidí, kteří byli nuceni utéct ze svých domovů. Dnes budu myslet na Muhammada, syrského uprchlíka, s nímž jsem se setkala během své květnové návštěvy základní školy v istanbulské čtvrti Istoç.

V rušné škole, která už praskala ve švech, aby pojala početnou místní populaci, jsem se dívala, jak Muhammad sedí v zadní části třídy a usilovně se snaží dokončit úkol z výtvarné výchovy. Třída právě kreslila muzeální artefakty a živě diskutovala o tom, jak je důležité zachovávat kulturu a kulturní dědictví.

Muhammad mi vysvětlil, že mu spolužáci pomohli naučit se jejich jazyk, a tak může po útěku z válkou zmítané vlasti a po přesunu do Istanbulu pomalu dohánět učivo. Jeho snem je však dostat jednoho dne příležitost vrátit se domů a je odhodlaný poctivě studovat, aby získal potřebné vědomosti a zkušenosti a mohl tam založit novou budoucnost.

Všimla jsem si, že se Muhammadův výtvor liší od děl jiných studentů, a on mi přes tlumočníka vysvětlil, že chtěl ztvárnit nějaký výjev z domova. Jeho učitel si myslel, že Muhammad kreslí obraz Palmýry, historického města, které je natolik zničené, že se UNESCO rozhodlo zasáhnout na jeho ochranu, než z něj vůbec nic nezbude. Přemýšlela jsem, co Muhammad uvidí, až se do milované Sýrie vrátí.

Muhammadův příběh se nesčetněkrát opakuje. V uplynulých pěti letech uprchlo kvůli občanské válce z vlasti 4,8 milionu Syřanů – z toho polovina dětí. Jedním z mnoha našich projektů v organizaci Theirworld je pomáhat dětem uprchlíků získat vzdělání. Domníváme se, že vzdělání pro všechny děti by mělo být součástí humanitární reakce na konflikty a katastrofy – že je to právo, které je potřeba naplňovat vedle poskytování jídla, přístřeší a lékařské péče.

Vzdělání přináší dětem a jejich rodinám naději, pocit bezpečí vyplývající z každodenní rutiny a schopnost plánovat budoucnost. Dostaneme-li děti do školy a udržíme je tam, pak je navíc chráníme před hrozbami typu dětské práce, předčasného manželství či radikalizace.

Organizace Theirworld byla první, která vedla kampaň za financování průkopnického systému dvousměnného vzdělávání dětí syrských uprchlíků, jenž zaznamenává obrovský úspěch v Libanonu, Jordánsku a stále více také v Turecku. Koncept je jednoduchý: jedna skupina dětí se učí dopoledne a tytéž budovy a zdroje se pak využívají pro odpolední vyučování dalších dětí. Do tohoto systému se přihlásily statisíce školáků a my dnes pracujeme na uvolnění takového množství prostředků, aby se do roku 2017 mohl vrátit do škol celkem milion dětí z celého Blízkého východu.

Turecko do dnešního dne vynaložilo na zvládnutí krize přes 8 miliard dolarů, více než kterákoliv jiná země, přivítalo na svém území téměř dva miliony uprchlíků a slíbilo všem dětem školní docházku, jakmile budou k dispozici potřebné prostředky. Prozatím turecké úřady vytvořily pro syrské děti hodně přes 200 000 školních míst – což je více než polovina dosud potřebné kapacity.

Hostitelské země typu Turecka jsou připravené tento obrovský podnik realizovat, ale je na nás ostatních, abychom zajistili včasný přísun slíbených prostředků. EU se v dubnu zavázala, že na podporu syrských uprchlíků v Turecku uvolní tři miliardy eur, přičemž vzdělán�� figurovalo na seznamu jako nejvyšší priorita – byl to projev uznání všem, kdo bojovali za to, aby se tento problém dostal do popředí. Dnes musí všichni zasednout k jednacímu stolu a zaručit, že naději na návrat těchto dětí do školy nebudou stát v cestě úřední šiml, politické problémy ani praktické překážky.

Mezinárodní společenství učinilo významný krok tímto směrem na květnovém Světovém humanitárním summitu v Istanbulu, kde byla zahájena činnost fondu Education Cannot Wait („Vzdělání nepočká“). Nový fond by měl řešit „příští“ krizovou situaci, která zákonitě přijde, a jeho cílem je zajištění trvalého zdroje financí na překlenutí propasti mezi humanitárními intervencemi během krizí a dlouhodobým postkrizovým rozvojem.

Zatím je to tak, že bezprostředně po krizi figuruje vzdělání až na samotném konci fronty – putují na něj pouhá 2% celkové humanitární pomoci, jejíž převážná část je určena na zdraví, bydlení a potraviny. Fond Education Cannot Wait si však stanovil cíl získat 3,85 miliardy dolarů během pěti let a doufá, že dokáže pomoci více než 13,6 milionu dětí, jako je Muhammad, které by jinak musely na návrat do školy čekat dlouhá léta.

Dětem ve velké části světa začínají letní prázdniny; mnoho dětí uprchlíků je stráví prací, aby alespoň drobnou částkou přilepšily svým rodinám, anebo je nečinně prosedí v neznámých městech či táborech. Doufejme však, že se v celém Turecku, Jordánsku, Libanonu a všude, kde je to zapotřebí, podaří vyřešit financování škol pro syrské uprchlíky, aby se mohlo začít s plánováním školní docházky pro všechny děti. Komunity, mezi nimiž se uprchlíci nacházejí, jsou připravené tento cíl uskutečnit; nyní je čas uvolnit potřebné finance.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.