0

Nová turecká mise

TEL AVIV – Od doby, kdy Turecko vzniklo jako republika, kolísá tato země mezi západně orientovaným odkazem svého zakladatele Kemala Atatürka a�svým východním, osmanským dědictvím. Tento nikdy nevyřešený hluboký komplex totožnosti moderního Turecka teď podlamuje jeho strategická spojenectví a přetváří jeho regionální i globální roli. Ostatně právě měnící se pohled Turecka na sebe samotné modeluje jeho snahu působit jako zprostředkovatel míru mezi Izraelem a jeho arabskými nepřáteli, Sýrií a Hamásem.

Zápal ministerského předsedy Recepa Tayyipa Erdogana ve snaze nahradit jako hlavní regionální mediátor Egypt a jeho tirády proti chování Izraele v�Gaze působí na mnoho lidí jako úsilí o oživení úlohy Turecka z�osmanských dob coby garanta regionálního míru a bezpečnosti. Jeho renomé v�této roli na Středním východě není vůbec zanedbatelné.

Turecko je skutečná regionální supervelmoc a disponuje jednou z největších armád na světě. Zároveň je to jediná muslimská země, která se íránských jaderných ambicí neobává o nic méně než Izrael, a přece dokáže s�Íránem udržovat vynikající ekonomické i politické vztahy, bez ohledu na nevoli Ameriky. Jistěže, Sýrie je také spojencem Íránu, leč žádná země v�regionu vůči němu nemá takové páky, jaké třímá Turecko. A diplomatický vliv Turecka v�regionu se odráží i v�nedávno podepsané smlouvě o přátelství se Saúdskou Arábií, přičemž si ovšem země udržuje výborné vztahy s�Pákistánem i Irákem.

Hlavními faktory turecké změny směřování jsou zarputilé evropské přezírání tureckých pokusů o vstup do Evropské unie, vzestup protizápadních lidových nálad v�důsledku irácké války a napjaté vztahy s�USA, vycházející zčásti z�chystaného zákona o arménské genocidě. Probíhá revize civilizačních snah, jež Atatürkova revoluce směřovala dovnitř země v�zájmu odklonu od arabského a muslimského světa. Turecko Erdoganovy dominantní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) budí dojem, že usiluje o novou mission civilisatrice , přičemž jejími alternativními horizonty budou Střední východ a bývalé sovětské republiky.