0

Turecko a Mezinárodní měnový fond

CAMBRIDGE: Turecko se bez předchozího varování potopilo do finanční krize. Na obranu turecké liry padlo šest miliard dolarů v devizových prostředcích. Zůstává pouhých osmnáct miliard, což bude stačit sotva na týden, stane-li se obrana směnného kurzu nevyhnutelností.

Na rozdíl od ostatních krizí dorazil Mezinárodní měnový fond včas. Poskytnul dostatek peněz i závazky, díky nimž má záchranná akce šanci na úspěch. Takže dvakrát sláva Mezinárodnímu měnovému fondu za odvrácení zbytečné krize. Čest patří rovněž tureckým úřadům za to, že hrají podle pravidel MMF.

Od asijské krize v roce 1997 je politika MMF vystavena neustálým útokům. S posledním děním v Turecku bychom si měli klást otázku: existují alternativy k režimu MMF? Škody způsobené vysokými úroky krátkodobě nařízenými MMF budou podle mého soudu mnohem menší než ty, jež by následovaly po uvalení kapitálové kontroly nebo kolapsu měny či bankovního systému.

Turecko balancovalo na pokraji krize už dlouhá léta. Jeho rozpočet a deficit obchodní bilance jsou obrovské, veřejný dluh je vysoký, banky jsou špatné a vzhledem k rezervám je krátkodobý zahraniční dluh značný. Turecká politika se svým porušováním lidských práv, islámským fundamentalismem a hluboce zakořeněnou korupcí celou situaci jen komplikuje. Je-li všude dokola tolik troudu, je hotový zázrak, že se dosud nevznítil.