Trump climate announcement Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Trumpova daremná Amerika

NEW YORK – Donald Trump do celosvětového ekonomického uspořádání, které bylo tak pečlivě konstruováno během let po druhé světové válce, vhodil ruční granát. Pokus o zničení pravidly řízeného systému globální správy – aktuálně se projevil Trumpovým vyvázáním Spojených států z Pařížské klimatické dohody z roku 2015 – je jen nejnovějším aspektem útoku amerického presidenta na základní soustavu našich hodnot a institucí.

Svět se jen pomalu plně vyrovnává se zlovůlí politického programu Trumpovy administrativy. Na americký tisk – instituci nezbytnou k tomu, aby si Američané zachovali své svobody, práva a demokracii – Trump a jeho kumpáni útočí jako na „nepřítele lidu“. Označováním všeho, co zpochybňuje jejich záměry a argumenty, za „falešné“, ba dokonce odmítáním samotné vědy se pokoušejí podrýt základy našich znalostí a přesvědčení – naši epistemologii. Trumpova klamná odůvodnění, proč zavrhl Pařížskou klimatickou dohodu, jsou toho jen nejčerstvějším dokladem.

Tisíce let až do poloviny osmnáctého století životní úrovně stagnovaly. Enormní nárůsty životních úrovní v dalších dvou a půl staletích stavěly na osvícenství, charakteristickém příklonem k racionální rozpravě a vědeckému zkoumání.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/YV86SzRcs