2

Proč je podnikání zelenější než Trump

LONDON – Vztah mezi businessem, politikou a ekologií se stane ještě komplikovanější. S tím, jak administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí odstraněním klíčových ekologických ochranných opatření, z nichž některé existují po desetiletí, tak si lídři businessu stále více uvědomují, - a na základě toho jednají – potřebu ekologicky udržitelné politiky.

Trump, který kdysi nazval klimatickou změnu čínským hoaxem s cílem oslabit americkou ekonomiku, již zrušil Zákon na ochranu potoků, který zakazuje producentům uhlí vypouštět odpad do vodních toků. Další na řadě by mohl být Clean Power Plan, který omezuje emise skleníkových plynů z výroben – zdaleka největšího zdroje emisí CO2 v zemi – s cílem snížit do roku 2030 uhlíkaté znečištění produkované energetickým sektorem o 32% pod úrovní z roku 2005. Trumpova administrativa dokonce hrozila odstoupením z klimatické dohody v Paříži, kterou v roce 2015 podepsaly světové vlády.

Před jednou dekádou by lídři obchodu takováto represivní ekologická opatření, která mohou díky zmenšení omezení jejich firem snížit náklady a rozšířit příležitosti, uvítali. Ale dnes, i přes optimistické reakce trhů na Trumpovy “pro business prospěšné“ sliby – nejen deregulace a daňové úlevy, ale také biliónový plán na infrastruktury, který by zahrnoval oživení uhelného průmyslu – zůstávají tito lídři obezřetní.

Mají zejména silné výhrady k potenciálnímu odstoupení od pařížské klimatické dohody. Ať by již přínos ze slabě regulované ekonomiky byl jakýkoliv, nevyvážil by škodu plynoucí z nedodržení ekologických závazků, které jsou vnímány jako klíčové pro americký obchodní úspěch.

Někteří se již na toto téma nechávají slyšet. Od Trumpova zvolení podepsalo téměř 900 společností a investorů, z nichž mnoho je amerických, otevřený dopis “Business podporuje nízkou úroveň uhlíku,” který vyzývá administrativu, aby USA neodstupovaly od pařížské dohody. Tyto firmy, které zahrnují i velké mezinárodní společnosti, věří, že selhání v budování nízkouhlíkaté ekonomiky by ohrozilo americkou prosperitu.

Existuje přesvědčivý výzkum, který tento pohled podporuje. Minulý měsíc ukázala studie od Energy Innovation, že zrušení Clean Power Plan by samo o sobě stálo 600 miliard dolarů a do roku 2050 způsobilo 120 000 předčasných úmrtí.

Oproti tomu snaha o vytvoření udržitelnější ekonomiky by přinesla dalekosáhlý prospěch. Zpráva od Risky Business Project z roku 2016, v čele s americkými CEO a komunálními a federálními lídry, ukazuje, že úspora nákladů na pohonné hmoty z 80% snížení emisí CO2 by do roku 2050 mohla překročit požadovanou kapitálovou investici 150 miliard dolarů.

Minulý leden odhadla Business & Sustainable Development Commission, které předsedám, ve své hlavní zprávě, že firmy by globálně mohly uvolnit 12 bilionů dolarů na výnosech a úsporách, pokud se budou snažit o udržitelné obchodní modely. Takovéto modely mohou do roku 2030 také vytvořit až 380 milionů pracovních pozic v klíčových ekonomických sektorech, včetně potravinářského průmyslu a zemědělství, energetického sektoru, transportu, zdravotního sektoru a komunální vlády. Jen v energetickém sektoru se jedná o 4,3 bilionu.

Korporátní strategie jsou čím dál více v souladu s těmito objevy. V roce 2005, po hurikánu Katrina, který zpustošil americké pobřeží Mexického zálivu a zasáhl tak významnou regionální základnu spotřebitelů Walmartu, přednesl všem zaměstnancům tehdejší CEO Lee Scott výmluvný projev s názvem “Leadership 21. století.“ Scott určil významné ekologické cíle, jako součást širší vize Walmartu jak se stát odpovědnějším “korporátním občanem.“

Dnes je Walmart vedoucím komerčním uživatelem solární a obnovitelné energie, kdy zhruba 25% své globální energetické spotřeby čerpá z obnovitelných zdrojů. (Cíl firmy, který nastavil Scott, je absolutní spoleh na obnovitelné zdroje.) Tím, že zvýšil efektivitu své americký flotily tahačů, ubral Walmart na emisích mezi lety 2005 a 2015 téměř 650 000 metrických tun CO2 a jen v roce 2016 tak ušetřil 1 miliardu dolarů.

Další americká společnost, Mars, Inc., zvolila stejnou cestu. Jako signatář dopisu Business podporuje nízkou úroveň uhlíku, pracuje Mars na celkovém odstranění jeho emisí skleníkových plynů do roku 2040 a to prostřednictvím lepší efektivity a investic do projektů obnovitelných zdrojů energie jako jsou větrné turbíny. CEO firmy Grant Reid, je také členem Business & Sustainable Development Commission.

Nicméně zatímco je kolektivní akce businessu pro vytvoření udržitelné a inkluzivní ekonomiky (ústřední poselství zprávy naší komise) nutná, soukromý sektor to sám nezvládne. Vláda musí být aktivním partnerem a musí pomoci nastavit udržitelné aktivity tím, že vytvoří tržní podmínky, které vyvolají “závod na vrchol“ a uvolní tak finance potřebné k udržení konkurenceschopnosti a inovativnosti USA.

Pouhá opozice vůči Trumpově ekologicky devastující politice nestačí; businessy potřebují dostat jeho administrativu na svou stranu, aby mohly americké úřady vytvořit takové prostředí, které udržitelnou praxi a zelené inovace. Takové prostředí by mohlo zahrnovat oceňování uhlíku, které rostoucí množství businessů již dělá interně, a také daňové úlevy za uhlíkovou efektivitu.

Z takových vládních intervencí profitovaly i Trumpovy vlastní obchody. Jak nedávno odhalil New York Times, tak si Trump v roce 2012 zajistil od státu New York téměř milion dolarů v pobídkách na energetickou účinnost a půjčkách s nízkým úrokem.

Nárůst podpory od CEO, na nestranném základu, by mohl být klíčem k uspíšení potřebných opatření. Před pařížskou klimatickou konferencí politici dobře věděli, že ekologičtí aktivisté očekávají dohodu o omezení klimatické změny: to co je ale pravděpodobně přimělo jednat, bylo zjištění, že celou věc vnímají stejně výkonní ředitelé a představenstva.

Lídři businessu musejí Trumpovi ukázat, že nejsou prosazovatelé uhlí, znečišťování a globálního oteplování. Jsou to odhodlaní propagátoři osvícené ekologie, která je v zájmu všech účastníků jejich podnikání – zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a společností, ve kterých fungují.