115

Slecht nieuws voor Amerika's werknemers

NEW YORK – Wat hebben we, nu de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump zijn kabinet vult, geleerd over de waarschijnlijke richting en impact van het economisch beleid van zijn regering?

Natuurlijk blijven er enorme onzekerheden bestaan. Net als op veel andere gebieden zijn de beloften en uitspraken van Trump over het economisch beleid inconsistent geweest. Hoewel hij anderen routinematig van liegen beticht, lijken veel van zijn economische beweringen en beloften – om niet te zeggen zijn hele kijk op het regeren – de vergelijking met de propagandisten van Nazi-Duitsland glansrijk te kunnen doorstaan.

Trump zal de leiding nemen over een economie die een sterke opwaartse trend vertoont, nu het bbp over het derde kwartaal op jaarbasis met een indrukwekkende 3,2% is gegroeid en de werkloosheid in november op 4,6% staat. Toen president Barack Obama daarentegen in 2009 het roer overnam van George W. Bush, erfde hij een economie die bezig was in een diepe recessie verzeild te raken. En net als Bush is Trump opnieuw een Republikeinse president die zal gaan regeren ondanks het feit dat hij minder stemmen heeft gekregen dan zijn rivale, onder het voorwendsel dat hij een mandaat heeft om extreem beleid te gaan voeren.

De enige manier waarop Trump zijn beloften van hogere uitgaven aan de infrastructuur en de defensie zal weten te rijmen met grote belastingverlagingen en een verlaging van het begrotingstekort is een zware dosis van wat vroeger “voodoo-economics” werd genoemd. Na tientallen jaren van het “wegsnijden van het overtollige vet” in de overheid is er weinig vet meer over om weg te snijden: de werkgelegenheid bij de federale overheid als percentage van de totale bevolking is vandaag de dag lager dan in het tijdperk van de 'kleine overheid' onder president Ronald Reagan, zo'n dertig jaar geleden.