11

Jak vrátit krizím velikost

CAMBRIDGE – Debaty o finanční regulaci se obvykle zaměřují na kvantitu, nikoli kvalitu. Otázka zda regulovat „víc či míň“ ale není jádrem problému; tím jsou detaily. Co se týče finanční reformy ve Spojených státech, je nepravděpodobné, že by její detaily správně nastavil prezident Donald Trump.

Tento měsíc Trump vydal exekutivní příkaz ke komplexní revizi legislativy, která roku 2010 na návrh kongresmanů Dodda a Franka zavedla finanční reformu. Cílem vlády je podstatně osekat regulatorní systém vytvořený v reakci na finanční krizi roku 2008. To je riskantní posun.

Klíčové rysy Dodda-Franka – například vyšší kapitálové požadavky na banky, zřízení Úřadu pro finanční ochranu spotřebitelů, určení systémově důležitých finančních institucí, tvrdé zátěžové zkoušky bank a posílená transparentnost u derivátů – podstatně zpevnily finanční soustavu. Jejich podrývání nebo rušení by významně zvýšilo riziko, že nakonec dojde k návratu finanční krize let 2007-2008.

Tím neříkám, že současnou legislativu nelze zlepšit. Nejpřímočařejším způsobem jak to udělat by bylo obnovit některé užitečné prvky původního plánu, které byly během posledních sedmi let oslabeny či potlačeny. Doddovi-Frankovi by také mohl teoreticky prospět účinnější kompromis mezi náklady na plnění regulatorních požadavků, jimž banky a ostatní finanční instituce čelí, a nebezpečím systémové nestability (v oblastech, jako je „Volckerovo pravidlo“ znemožňující bankám obchodovat na vlastní účet).