25

Bojkotovat Ameriku?

MELBOURNE – Katastrofální výsledek listopadových prezidentských voleb ve Spojených státech je už dnes zřejmý. Lhostejnost prezidenta Donalda Trumpa vůči riziku klimatických změn a kroky, které vlivem této lhostejnosti podniká, budou mít pravděpodobně mnohem závažnější důsledky než jeho exekutivní příkaz o imigraci, nominace arcikonzervativce do Nejvyššího soudu i zrušení zákona o dostupné péči („Obamacare“), pokud se mu ho podaří dosáhnout.

S výjimkou rozpoutání jaderné války si lze jen těžko představit, čím by mohl americký prezident uškodit svému lidu více, než když v březnu nařídil zrušení pravidel zavedených za předchozího prezidenta Baracka Obamy, která zmrazila výstavbu nových uhelných elektráren a uzavřela řadu elektráren starých. Trumpovu příkazu předcházel jeho závazek zrušit přísnější normy palivové účinnosti pro osobní a nákladní automobily a také prohlášení, že chce seškrtat výdaje na klimatologii.

Ačkoliv Trump neoznámil, že USA odstoupí od pařížské klimatické dohody, jeho kroky budou pravděpodobně neslučitelné se závazkem americké vlády snížit do roku 2025 emise skleníkových plynů na 26% pod úroveň roku 2005. Pařížská dohoda, kterou podepsalo 195 zemí, přitom představuje naši poslední reálnou šanci udržet globální oteplování na méně než 2°C oproti předindustriální úrovni. Pro obyvatele nízko položených ostrovních států jsou i 2ºC příliš. Mnohé z těchto států prosí o snížení hranice na 1,5ºC – jinak některé zmizí pod oceánem.

Vědci se shodují v názoru, že při jakémkoliv zvýšení globální teploty nad 2ºC hrozí riziko vzniku nekonečné smyčky, která povede k mnohem výraznějšímu oteplení a mohla by učinit velkou část planety neobyvatelnou. Při dalším oteplení by se například mohlo uvolnit velké množství metanu – mnohem silnějšího skleníkového plynu, než je oxid uhličitý – v důsledku tání sibiřského permafrostu, což by vedlo k dalšímu oteplení, dalšímu tání a dalšímu metanu v atmosféře. Stejně tak oteplování způsobuje úbytek arktického ledu, což znamená, že se menší procento slunečního záření odrazí zpět a větší procento absorbuje oceán.