Trump Paris Agreement Win McNamee/Getty Images

Trump en de waarheid over klimaatverandering

BRUSSEL – Onder het leiderschap van president Donald Trump hebben de Verenigde Staten op 1 juni opnieuw een grote stap gezet op weg naar het afficheren van zichzelf als een schurkenstaat, door zich terug te trekken uit het klimaatverdrag van Parijs. Jarenlang heeft Trump zijn toevlucht genomen tot de vreemde samenzweringstheorie dat, zoals hij het in 2012 formuleerde, “Het concept van de opwarming van de aarde door en voor de Chinezen is gecreëerd om de Amerikaanse industrie minder competitief te maken.” Maar dit was niet de reden die Trump heeft opgegeven voor de terugtrekking van de VS uit het verdrag van Parijs. Hij beweerde dat de overeenkomst slecht was voor de VS en impliciet oneerlijk.

Hoewel eerlijkheid, net als schoonheid, een subjectief begrip is, is de bewering van Trump moeilijk te rechtvaardigen. Integendeel, het akkoord van Parijs is heel goed voor Amerika, en het zijn de VS die een oneerlijke last op de schouders van anderen blijven leggen.

Van oudsher hebben de VS onevenredig veel bijgedragen aan de stijgende concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, en onder de grote landen blijft Amerika verantwoordelijk voor veruit de grootste uitstoot van kooldioxide per hoofd van de bevolking – ruim twee maal zo veel als China en bijna 2,5 maal zo veel als Europa in 2013 (het laatste jaar waarover de Wereldbank volledige gegevens heeft gepubliceerd). Met zijn hoge inkomen verkeert Amerika in een veel betere positie om zich aan te passen aan de uitdagingen van de klimaatverandering dan arme landen als India en China, laat staan de lage-inkomenslanden in Afrika.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/ur8p41Dnl