mccormack4_STR_AFP_Getty Images STR/AFP/Getty Images

Trumpova administrativa ve slepé obchodní uličce

LONDÝN – Máme všechny důvody se domnívat, že obchodní roztržka Spojených států s Čínou se ještě zhorší, než se začne zlepšovat, a že obchodní deficit USA bude namísto ubývání dále narůstat. Ostatně kdyby se zhmotnily ekonomické poměry, které by administrativě prezidenta Donalda Trumpa umožnily nárokovat si ve sporu vítězství, podkopaly by nakonec věrohodnost její hospodářské politiky.

Když se teď Čína stala terčem amerických cel, tvůrci tamních politik mají tři možnosti. Za prvé by mohli kapitulovat a potlačit mnohé z „diskriminačních praktik“ vyjmenovaných ve zprávě zmocněnce USA pro obchodní jednání z března 2018 o transferech technologií a duševním vlastnictví. Zatím nic nenaznačuje, že by Čína tuto možnost zvažovala.

Za druhé by Čína mohla spor eskalovat. Mohla by zavést vlastní cla s vyšší sazbou než USA, uplatnit je na širší škálu (a vyšší dolarovou hodnotu) amerického vývozu nebo dopady amerických cel na čínské vývozce kompenzovat tím, že nechá žen-min-pi vůči dolaru devalvovat. Popřípadě by tvůrci politik mohli zvednout zrak od obchodu se zbožím a přemýšlet o kapitálových tocích a souvisejících podnicích spojených s americkými firmami, čímž by vlastně úřadům umožnili být na obtíž čínským provozům amerických finančních i nefinančních firem. Stejně jako u první možnosti se takový postup zdá nepravděpodobný, přinejmenším v této fázi sporu.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/m9EV5Mbcs