0

Trichet se ujímá kontroly nad ECB

Oznámení prezidenta Evropské centrální banky Jeana-Claudea Tricheta, že na příští schůzce Rady guvernérů plánované na 1. prosinec budou zvýšeny úrokové sazby, by mohlo být určujícím momentem jeho prezidentského období.

Tím, že zvýšení úroků, které vysocí představitelé ECB označují za krok směrem k větší průhlednosti, ohlásil předem, dal Trichet jasně najevo svou vedoucí roli v Radě guvernérů. Než tak učinil, zasévaly úniky informací ze strany nesouhlasně naladěných členů rady u veřejnosti zmatek v otázce obav a záměrů banky.

Ačkoliv Rada guvernérů ECB dospěla ke konsensu, že prosincové zvýšení úrokových sazeb bude nezbytné, hrstka odpůrců v radě – z nichž některé k tomu vedly ryze soukromé zájmy – vyzradila tisku zavádějící a v jednom případě i očividně nepravdivé informace v marné snaze toto zvýšení překazit.

V případě jednoho anonymního úniku informací významné finanční zpravodajské agentuře představitel ECB nepravdivě uvedl, že ke zvýšení sazeb je zapotřebí jednomyslného souhlasu, z čehož nepřímo vyplývalo, že by mu mohla zabránit třeba i jediná „holubička“, jediný zastánce měkkého postupu. Rozezlený Trichet to pokládal za partyzánskou taktiku, a tak všechny pleticháře účinně umlčel tím, že zvýšení sazeb směle ohlásil již dva týdny před schůzkou.