0

Je hospodářský přechod v krizi?

LONDÝN – Rozvíjející se evropské trhy zažily vampnbsp;letošním roce nejhorší kolaps výkonnosti od velké „přechodové recese“, která následovala po konci komunismu. U pěti zemí se očekává dvouciferný pokles HDP. Nesplácené úvěry vampnbsp;bankovním sektoru a nezaměstnanost vampnbsp;mnoha zemích i nadále stoupají.

Není pochyb o tom, že evropský region tzv. přechodových ekonomik je vampnbsp;hluboké krizi. Je však v krizi i samotný přechod od komunismu kampnbsp;tržní ekonomice? Jak se daří institucím a politickým rámcům, které byly výsledkem přechodového procesu? Povede krize kampnbsp;odporu vůči tržně orientovaným reformám?

Střední a východní Evropa je sice regionem rozvíjejících se trhů, který krizí utrpěl nejvíce, avšak zároveň se všeobecně vyhnula kolapsům měny, systémovým bankovním selháním a prudkým inflačním výkyvům, které charakterizovaly předchozí krize. Vzhledem kampnbsp;tomu, jak hluboce tento region splynul se zbytkem světa, je to pozoruhodné.

Hluboká integrace je dvousečná zbraň. Na jedné straně vytvořila ekonomické vazby a finanční závislost, které učinily mnoho přechodových ekonomik vysoce náchylnými vůči krizi na Západě. Na druhé straně zmírnila velké odlivy kapitálu, které byly během předchozích krizí ničivou silou, přispěla kampnbsp;vytváření vyzrálejších institucí a domácích politických reakcí a pomohla mobilizovat razantní mezinárodní podporu.