0

Jak prodat jednání o globálním obchodu

Během roku od krachu obchodních jednání v Cancúnu zesílil v rozvojovém světě významně pocit, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda. Jak by ovšem vypadala dobrá dohoda?

Britské Společenství národů nedávno položilo tuto otázku mně a Iniciativě pro strategický dialog, mezinárodní síti ekonomů usilující o pomoc rozvojovým zemím. Naším prvním sdělením bylo, že současné kolo obchodních jednání - zvláště v podobě, do jaké se vyvinulo - si ani nezaslouží označení „rozvojové kolo".

Již dlouho před výtržnostmi, které poznamenaly jednání Světové obchodní organizace v Seattlu v roce 1999, jsem volal po skutečném „rozvojovém kole" obchodních jednání, jež by napravilo nerovnosti dané koly předešlými. Agendu pro tato jednání stanovovaly rozvinuté země se svými dominantními firemními a finančními zájmy. Zda budou mít z výsledku jednání prospěch rozvojové země, to je zajímalo jen pramálo. Nejchudší region světa, subsaharská Afrika, na tom byl po posledním uruguayském kole obchodních jednání dokonce ještě hůře.

Naše druhé sdělení již bylo optimistické: pokud se agenda současného kola přeorientuje na rozvoj a pokud bude poskytnuta pomoc při úhradě nákladů na implementaci a adaptaci, pak mohou rozvojové země mnoho získat. Analyzovali jsme, jaké reformy v režimu mezinárodního obchodu by přinesly největší prospěch rozvojovým zemím, a předložili jsme alternativní agendu založenou na svých zjištěních.