0

Towards an Asia-Europe Partnership

BERLÍN – Vzestup Asie jako ekonomického a politického aktéra ilustruje, v čem vlastně spočívá globalizace. Do konce dekády bude čínská ekonomika větší než německá. Do roku 2040 budou v Asii ležet tři z pěti největších světových ekonomik – Čína, Indie a Japonsko.

To je jedna strana asijské mince. Druhou stranou je vytrvalá chudoba, nedostatečný rozvoj, rozsáhlá degradace životního prostředí, široká propast mezi venkovem a městy, demografické potíže a chatrné bankovní soustavy. Obrázek dále komplikují bezpečnostní rizika, jako je šíření jaderných zbraní, fundamentalismus a slabá nebo selhávající státní správa.

Dalekosáhlé změny, které v Asii probíhají, nejsou jen ekonomické, ale vytvořily také nové politické skutečnosti, jež nelze přehlížet. Asijské země teď vystupují s mnohem větším sebevědomím než v minulosti. Vojenské rozpočty se rozšiřují a projevuje se regionální rivalita. Vedle nesmírných příležitostí, které přináší globalizace, je tedy rovněž potřeba věnovat pozornost politickým rizikům.

Němečtí a evropští tvůrci politik musejí dát jasně najevo, co může Evropa Asii nabídnout, a mohou tak učinit tento měsíc na summitech EU/ASEAN a EU/Čína. „Měkká moc“ evropského politického a sociálního modelu je dobře známá. Jak mi jednou pověděl jistý asijský lídr, Evropané mají to, o co mnohé asijské společnosti usilují: demokratickou vládu, vyspělou infrastrukturu, občanská práva, podniky světové třídy, vysoké vzdělávací a sociální standardy a bohaté kulturní dědictví. To nám zajišťuje význačné postavení.