0

Směřování k širší Evropě

„Je v zájmu Evropské unie kolem svých hranic podporovat prstenec dobře spravovaných zemí, s nimiž lze udržovat úzké vztahy založené na spolupráci," říká dokument o evropské bezpečnosti přijatý roku 2003. Evropská komise teď tento princip rozvíjí ve formě iniciativy „Širší Evropa".

Zůstane-li ovšem iniciativa vnitřní záležitostí bruselské byrokracie, velký příslib, jímž je, naplnit nedokáže. Musí se stát iniciativou politickou. Je třeba, aby EU podala ruku svým méně vyspělým sousedům. To je v nejvlastnějším zájmu Evropy, avšak bez dostatečné politické a finanční podpory se úspěch dostavit nemůže.

Nejúčinnějším nástrojem, jímž EU může ovlivňovat politické a hospodářské dění v sousedních zemích, jsou vyhlídky na členství. Kvůli potížím, jež přineslo současné rozšíření, bohužel není realistické, že by bylo členství nabídnuto dalším zemím mimo ty, které již padají v úvahu, tedy Bulharsko, Rumunsko, Turecko a případně i balkánské země.

V minulosti cestu ke členství dláždily dohody o přidružení. Určujícím rysem zemí na východních a jižních hranicích Evropy je, že jim mnohé vlastnosti potřebné ke členství chybí. Cílem iniciativy Širší Evropa je napomoci rozvoji těchto vlastností. Jak naznačují zkušenosti EU z Balkánu, dohody o přidružení, ač vhodné, nemusí být dostatečné.