0

Evropané nekrachují

BERLÍN – Mezi investičními bankéři se znovu objevily spekulace o možnosti, že by některá země vystoupila zamp#160;Evropské měnové unie (EMU) – případně zamp#160;ní byla vyloučena. Ratingové agentury snížily hodnocení Portugalska, Řecka a Španělska kvůli špatným vyhlídkám těchto zemí na hospodářský růst a slabým veřejným financím. Také Irsko obdrželo zápornou vyhlídku a mohlo by se brzy dočkat horšího hodnocení.

Vzhledem kamp#160;narůstajícím obavám, že by se ta či ona země eurozóny mohla ocitnout vamp#160;platební neschopnosti, dosáhlo rozpětí výnosů u vládních dluhopisů vydaných různými zeměmi EMU rekordních hodnot. Výnosy zamp#160;řeckých desetiletých vládních dluhopisů jsou už nějakou dobu zhruba o 300 základních bodů vyšší než výnosy německé. Je to známka toho, že investoři dnes pokládají za velké riziko, že Řecko vyhlásí platební neschopnost nebo vystoupí zamp#160;EMU a redenominuje své vládní dluhopisy.

Panika zamp#160;možného rozpadu EMU je však přehnaná. Spíše než platební neschopnost a následné vystoupení zamp#160;eurozóny je pravděpodobnější, že členské státy poruší základní princip EMU a zachrání jiný členský stát.

Odchod zamp#160;EMU by byl pro země samp#160;chabou ekonomickou výkonností nákladným řešením. Opětovné získání měnového kurzu coby nástroje umožňujícího zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím devalvace by samozřejmě mohlo pomoci překonat ztrátu konkurenceschopnosti vlivem prudce rostoucích nákladů na jednotku práce. Jak ukázala Argentina po vyhlášení platební neschopnosti a devalvaci vamp#160;zimě 2001/2002, může takový krok znovu nastartovat export a hospodářský růst.