2

Nadřaďme demokracii nad firemní zájmy

BOSTON – Tento měsíc se nám naskytne příležitost vytyčit kurz vedoucí k silnější a bezpečnější globální společnosti, kde moc náleží mnoha lidem, nikoliv hrstce, a kde ti, kdo brutálně ničí životní prostředí, lidská práva a veřejné zdraví, budou voláni k zodpovědnosti. A nemluvím o prezidentských volbách ve Spojených státech.

Jistě, i americké volby budou nesmírně významné, avšak nekonečné rozumování a všepohlcující politika překryly dvě přelomové události, které začínají 7. listopadu: zasedání účastníků Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC) a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).

Při povrchním pohledu se zdá, že mezinárodní právo postrádá dramatičnost prezidentského zápolení, a nepochybně se může jevit jako přinejlepším usedlé a přinejhorším nepodstatné. Pokud však do něj člověk začne pronikat hlouběji, objeví téměř shakespearovský boj mezi demokracií a bezuzdnou hamižností. Na každé z obou listopadových konferencí učiní mezinárodní společenství rozhodnutí, která budou mít dopad na výsledek tohoto zápasu a mohla by začít řešit některá z nejpalčivějších globálních témat dneška.

FCTC i UNFCCC umožňují vládám krotit nezřízenou moc globálních korporací, která je prapříčinou mnoha dalších problémů, od ekonomické nerovnosti přes sociální nespravedlivost až po narušení demokratických systémů. Globální korporace jsou obrovské a jejich vliv se dotýká téměř všech aspektů našeho života. Abychom pochopili dosah jejich moci, stačí se podívat na miliardy dolarů, které investují do voleb, na jejich lobbování s cílem oklestit ochranu zaměstnanců a životního prostředí v obchodních dohodách typu Transpacifického partnerství a Transatlantického obchodního a investičního partnerství, případně na neúnavnou snahu korporací v sektoru fosilních paliv vykolejit klimatickou politiku.