Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

Nadřaďme demokracii nad firemní zájmy

BOSTON – Tento měsíc se nám naskytne příležitost vytyčit kurz vedoucí k silnější a bezpečnější globální společnosti, kde moc náleží mnoha lidem, nikoliv hrstce, a kde ti, kdo brutálně ničí životní prostředí, lidská práva a veřejné zdraví, budou voláni k zodpovědnosti. A nemluvím o prezidentských volbách ve Spojených státech.

Jistě, i americké volby budou nesmírně významné, avšak nekonečné rozumování a všepohlcující politika překryly dvě přelomové události, které začínají 7. listopadu: zasedání účastníků Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC) a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).

Při povrchním pohledu se zdá, že mezinárodní právo postrádá dramatičnost prezidentského zápolení, a nepochybně se může jevit jako přinejlepším usedlé a přinejhorším nepodstatné. Pokud však do něj člověk začne pronikat hlouběji, objeví téměř shakespearovský boj mezi demokracií a bezuzdnou hamižností. Na každé z obou listopadových konferencí učiní mezinárodní společenství rozhodnutí, která budou mít dopad na výsledek tohoto zápasu a mohla by začít řešit některá z nejpalčivějších globálních témat dneška.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/xvcrHCD/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.