0

Je načase spravit euro

NEW YORK – Euro sužují strukturální nedostatky. Má sice centrální banku, ale chybí mu centrální pokladna a dohled nad bankovní soustavou se ponechává národním orgánům. Tyto vady o sobě dávají čím dál silněji vědět a zhoršují finanční krizi.

Proces se vší vážností začal po krachu Lehman Brothers, když 12.amp#160;října 2008 evropští ministři financí zjistili, že musí ubezpečit veřejnost, že už nebude připuštěn ani jediný pád dalšího systematicky významného finančního ústavu. Vzhledem kamp#160;neexistenci centrální pokladny úkol připadl národním orgánům. Takové aranžmá vyvolalo okamžitou a prudkou finanční krizi vamp#160;nových členských státech Evropské unie, které se ještě nepřipojily kamp#160;euru. Nakonec to zesílilo napětí i uvnitř eurozóny.

Většinu úvěrů vamp#160;nových členských státech poskytují banky zamp#160;eurozóny a většina dluhů domácností je vyjádřena vamp#160;cizích měnách. Jelikož banky eurozóny se repatriací kapitálu dožadovaly ochrany ve svých domovských zemích, východoevropské měny a trhy samp#160;dluhopisy se ocitly pod tlakem, tamní ekonomiky ochably a ubylo schopnosti domácností splácet dluhy. Banky samp#160;rozsáhlou východoevropskou expozicí zjistily, že jejich bilance se zhoršují.

Začalo se pochybovat o schopnosti jednotlivých členských států chránit své banky a rozpětí vamp#160;úrokových sazbách mezi dluhopisy různých vlád se začalo znepokojivě rozšiřovat. Národní regulátoři navíc ve snaze ochránit své banky nevědomky zabrousili do politik známých pod heslem „ožebrač svého souseda“. To vše přispívá kamp#160;vnitřním pnutím.