0

Tři Iráky, ne jeden

Narůstající potíže Spojených států s ustavením byť i jen soudržné, natožpak demokratické vlády v Iráku vyvolávají otázku, kterou většina státníků pokládá za nemyslitelnou: je možné, že ve skutečnosti neexistuje způsob, jak obnovit Irák jako jeden stát, a proto je třeba zvažovat alternativní řešení, jakkoliv se mohou zdát odpudivá?

Stejně jako mnoho jiných problémů spojených s obrodou států poznamenaných diktátorským režimem - východní Evropa je dobrým příkladem - mají i obtíže Iráku hluboké historické kořeny. Svalovat veškerou vinu na neohrabanost Američanů je příliš zjednodušující a plytké, i když se dopustili obrovské řady chyb.

Irák založili ve 20. letech minulého století Britové, kteří celou oblast okupovali po rozpadu Osmanské říše na konci první světové války. Jejich politiku přitom určovaly svrchované britské zájmy, které nebraly ohled na přání, vůli či charakter místního obyvatelstva.

Britští imperiální plánovači jednoduše ,,sešili" tři nesourodé provincie staré Osmanské říše a do jejich čela postavili prince z Hidžázu (dnes součást Saúdské Arábie). Tyto tři provincie - Mosul, Bagdád a Basra - přitom měly velmi odlišný charakter a velmi odlišnou strukturu obyvatelstva.