0

Splašený vlak světa

CAMBRIDGE – Globální ekonomika je jako splašený vlak, který sice zpomaluje, ale ne dost rychle. Právě to na nás křičí mimořádné zvýšení cen ropy, kovů a potravin. Působivý a historicky významný globální ekonomický rozkvět uplynulých šesti let zanedlouho narazí do zdi. Nikdo, určitě ne v Asii či ve Spojených státech, není bohužel podle všeho ochotný zatnout zuby a pomoci navrhnout potřebný koordinovaný ústup k setrvalému růstu pod úrovní trendu, nezbytný k tomu, aby nové dodávky komodit a alternativy dokázaly dohnat poptávku.

Vlády se naopak zuby nehty drží snahy neudržitelnou konjunkturu prodlužovat, a tak ženou komoditní ceny ještě výš a zesilují riziko ekonomické a finanční šlamastyky, jaká se přihodí jednou za život. To vše nemusí skončit děsivě, ale tvůrci politik ve většině regionů musí začít pořádně šlapat na brzdu, ne na plyn.

V roce prezidentských voleb v USA vůdčího ducha nehledejte. Právě naopak, americká vláda rozdává šeky na daňové úlevy, aby Američané nakupovali až do zhroucení, a kongres debatuje o tom, že půjde ještě dál.

Ani na rozvíjejících trzích se nerozhlížejte. V zoufalé snaze udržet si politickou a ekonomickou hybnost podnikla většina těchto zemí širokou škálu opatření, která mají zabránit, aby jejich ekonomiky pocítily plný nápor zvýšení cen komodit. Vyšší komoditní ceny se tak zakusují do fiskálních chráničů, místo aby snižovaly poptávku.