85

De wereld volgens Trump

PARIJS – Het woord trump (Ned. vertaling ‘troef’, red.) is volgens het Engelse woordenboek een verbastering van het woord triumph. En omdat er een grote kans lijkt te bestaan dat de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump genomineerde zal worden van de ‘Grand Old Party’ van Abraham Lincoln en Ronald Reagan zijn we het aan onszelf verschuldigd ons af te vragen in welke zin en voor wie hij een triomf representeert.

Je zou kunnen denken aan een segment in de Amerikaanse bevolking dat tot woede is gedreven door het acht jaar durende presidentschap van Barack Obama, een groep die nu wraakgevoelens koestert. En je kan ook denken aan de blank suprematistische, segregationistische, nativistische stroming die wordt vertegenwoordigd door voormalig leider van de Ku Klux Klan David Duke waarover Trump zo aarzelde om diens luidruchtige steun af te wijzen en voor wiens kieskring Trump een kandidaat van erop of eronder zou kunnen zijn.

Wanneer je serieus probeert te nemen hoe weinig er eigenlijk bekend is over het kamp-Trump, krijg je al snel het idee van een land dat zich naar binnen keert, muren om zich heen bouwt, en zichzelf uiteindelijk aan de bedelstaf zal brengen door de Chinezen, moslims, Mexicanen, en anderen weg te jagen die hebben bijgedragen aan de enorme smeltkroes die het meest geglobaliseerde land ter wereld in Sillicon Valley en elders heeft gesynthetiseerd tot uitzonderlijke rijkdom.

Maar zoals zo vaak het geval is met de Verenigde Staten zit er in het fenomeen Trump een element dat verder reikt dan het Amerikaanse nationale milieu. De verleiding is groot je af te vragen of het Trumpisme niet ook de voorbode – of wellicht zelfs de apotheose – is van een totaal nieuwe fase in de wereldpolitiek.