Vlk, který sežral Gruzii

FLORENCIE – V dobře známé Krylovově bajce o vlkovi a beránku mohl vlk beránka snadno beze slova sežrat, ale raději mu nastínil své „důvody“. Nejprve beránka vyplísnil, že mu kalí pitnou vodu (přestože stál vlk výše po proudu). Poté tvrdil, že ho beránek před rokem urážel (beránek byl přitom jen šest měsíců starý). A nakonec zavrčel, že se beránek provinil už tím, že má vlk hlad, a vzápětí se do něj pustil.

Vlkovo „ospravedlňování“ svého zlovolného počínání bylo luxusem, který si mohl dovolit. Také charta Organizace spojených národů v dnešní době právně zavazuje „vlčí státy“ – tedy velké mocnosti –, aby přednesly důvody pro použití ozbrojeného násilí. Pro pětici stálých členů Rady bezpečnosti je to ještě nezbytnější, poněvadž v případě závažného porušení charty proti nim nejsou k dispozici žádné sankce s výjimkou veřejného odsouzení.

Rusko předneslo několik různých důvodů, aby ospravedlnilo svou ozbrojenou intervenci do Gruzie, kde jsou odtrženecké regiony Abcházie a Jižní Osetie stále součástí suverénní Gruzie. Kreml tvrdí, že jeho invaze měla za cíl 1) zastavit gruzínskou agresi proti Jihoosetincům, 2) ukončit etnické čistky, genocidu a válečné zločiny páchané na těchto územích Gruzií, 3) ochránit ruské státní příslušníky a 4) bránit Jihoosetince na základě mírové dohody podepsané v roce 1992 Borisem Jelcinem a Eduardem Ševardnadzem.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/oxcRHpI/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.