0

Kudy vpřed ohledně změny klimatu

NEW YORK – Finanční krize je poslední dobou v myšlenkách většiny světových lídrů na prvním místě. Ať už je však cena za globální finanční vyproštění jakkoli vysoká, víme jedno: odklad aktivity v oblasti změny klimatu tuto cenu svou nesmírnou nákladností – a hlubokými důsledky pro životy lidí – zastíní.

Nacházíme v této nesnázi jistou krásu: budeme-li jednat moudře, můžeme se vypořádat s oběma krizemi naráz. Vyjednávání nad tématem změny klimatu během příštího roku nabízí nebývalou příležitost vytvořit ziskovější, bezpečnější a udržitelnou globální ekonomiku.

Dnešních výzev – týkajících se třeba financí, potravin a energií – je mnoho. Mají však společnou stěžejní příčinu, totiž že spekulativní a často úzké zájmové skupiny vystrnadily společný zájem, společné povinnosti a zdravý rozum.

Totéž krátkodobé uvažování je charakteristické pro světovou závislost na fosilních palivech. Této závislosti se nedokážeme zbavit přes noc. Uvědomujeme si však, že lít nadále biliony dolarů do infrastruktury založené na uhlíku a do subvencí fosilních paliv je jako investovat do realit zatížených problematickými hypotékami. V zásadě dáváme do zástavy budoucnost svých dětí, abychom si zaplatili styl života, který je z podstaty neudržitelný a nespravedlivý.

Největší riziko, které před sebou máme, spočívá v tom, že setrváme ve stejných kolejích. Jak tedy máme začít plnit nároky obrovského úkolu přebudovat globální hospodářství, zachovat planetu a vyzvednout miliardy lidí z chudoby?

Odpovědí je seriózní řešení změny klimatu. A právě teď je čas se pustit do díla – ne navzdory finanční krizi, ale právě kvůli ní. Jak se říká, je obrovská škoda promarnit krizi.

Důležitým krokem je schůzka v Poznani, která se koná tento týden. Máme jen 12 krátkých měsíců, abychom zformovali jednotlivé prvky globální klimatické dohody, než se příští rok v prosinci světoví lídři sejdou v Kodani. Budeme-li pracovat společně, vedeni smyslem pro naléhavost a společný osud, mohou tato jednání pomoci kormidlovat loď globální ekonomiky do méně bouřlivých, zelenějších vod a do bezpečnějšího přístavu.

Jsme přesvědčeni, že nejlepší investicí do naší kolektivní budoucnosti je rozšiřovat zelenou, nízkouhlíkovou ekonomiku. Jedná se o investici s obrovským potenciálem zajistit prosperitu a zisk. Vyžaduje ale, abychom nyní uvedli do praxe novou dohodu ohledně změny klimatu – takovou, kterou budou moci přijmout všechny země. Musí být vyčerpávající a ctižádostivá a musí stanovovat jasné cíle pro snižování emisí, adaptaci, financování a přenos technologií.

Vyspělé a rozvojové státy musí v Poznani najít společnou vizi, jak to celé bude fungovat, a dopracovat se k dohodě, kde bohaté země půjdou svým příkladem v čele snižování emisí a zároveň rozvojovému světu poskytnou zdroje a know-how k posílení jejich vlastních klimatických snah.

Současná rozhodnutí o energetických investicích zafixují světový emisní profil na roky dopředu. Čas přitom běží. Potenciálně katastrofické důsledky nečekají jen lední medvědy, ale i miliony lidí.

Významnou součástí vyjednávání musí být adaptace. Totéž platí pro zmírňování dopadů. Podle kruté logiky katastrof budou neodvratnými důsledky změny klimatu první a nejhůř postiženi ti, kdo jsou za ni nejméně zodpovědní. Rozvojové země budou potřebovat vyšší finanční podporu, aby chránily ty nejchudší a nejzranitelnější.

Dosáhnout v Kodani dohody je životně důležité. Cesta k zelenější, nízkouhlíkové budoucnosti se už ale v zemích od Brazílie přes Bangladéš a Dánsko až po Indonésii chystá. Země po celém světě nad investicemi do obnovitelné energie, vozidel s flexibilním pohonem či opětovného zalesňování zjišťují, že pro oživení jejich ekonomik a vytváření milionů pracovních míst není zelená možností, ale nezbytností.

Tropické země by například vhodnými investicemi mohly výrazně snížit emise pocházející z lesního hospodářství a přitom vytvářet zelená pracovní místa. Odlesňování v současnosti tvoří zhruba pětinu všech emisí skleníkových plynů.

Čína minulý měsíc ohlásila ekonomický stimulační balíček v hodnotě 586 miliard dolarů, z něhož asi 25% má jít na podporu ochrany přírody a životního prostředí a úsilí v oblasti obnovitelné energie. Doufáme, že tento nový stimulační balíček přispěje k posunu Číny směrem k zelenějšímu rozvoji a že další země budou následovat jejího příkladu.

Spojené státy také předznamenaly zásadní, prudkou změnu své globálně klimatické politiky. Ve svém prvním povolebním veřejném vystoupení Barack Obama prohlásil, že jeho prezidentské působení „bude u tématu změny klimatu představovat novou kapitolu ve vůdcovství Ameriky, která posílí naši bezpečnost a vytvoří miliony nových pracovních míst.“

Spojením otázek hospodářského oživení, energetické bezpečnosti a změny klimatu Obama jasně vyjádřil přínosy každého zeleného Nového údělu. Opětovnou angažovanost USA v globálních klimatických jednáních vítáme a očekáváme, že jejich vedení promění slova v konkrétní politiky, které podpoří globální zelený růst.

Jak si dnes USA, Čína a mnohé další země uvědomují, změna klimatu je mnohem víc než jen problém životního prostředí. Jedná se o problém energetický, finanční i bezpečnostní. Vskutku jde o otázku pro hlavu státu. Naléhavě vyzýváme ostatní světové lídry, aby se připojili k naší snaze vytvořit společnou dlouhodobou vizi snahy na bázi spolupráce, která se naplní napřesrok na konferenci v Kodani.

Globální spolupráce je pro zvládání finanční krize klíčová. O nic méně důležitá není ani pro řešení změny klimatu, kde je v sázce ještě mnohem víc. Společně musíme investovat do nejbezpečnější a nejjistější možnosti – do zelené ekonomiky.