0

Války o utahování opasků

LONDÝN – Postupem času vkládám stále méně nadějí do vyhlídky na rychlé zotavení z globální recese. Koordinovaná fiskální expanze (v objemu 5 bilionů dolarů) ze strany čelních světových vlád zastavila sklouzávání dolů, ale nedokázala vytvořit opětovný zdravý růst. Současnou frustraci dobře shrnuje nedávný titulek na obálce týdeníku Economist: „Vzrůstej, ksakru, vzrůstej“.

K pesimismu existují dva důvody. Prvním z nich je předčasné rušení „stimulačních“ opatření dohodnutých skupinou G-20 v Londýně v dubnu 2009. Všechny hlavní země se dnes věnují snižování rozpočtových schodků.

Druhým důvodem je skutečnost, že se nedělá nic pro vyřešení problému nerovnováh na běžných účtech. Současné řeči o měnových válkách vedoucích k válkám obchodním dokonce připomínají katastrofální zkušenost z 30. let.

Problém nerovnováh na běžných účtech úzce souvisí s globálním přesycením úspor. Jedna část světa vedená Čínou vydělává více, než utrácí, zatímco druhá část, jmenovitě Spojené státy, utrácí více, než vydělává. Za předpokladu, že přebytkové země investují v zemích schodkových, nepředstavují tyto nerovnováhy žádný makroekonomický problém.