0

Hodnota evropských hodnot

Evropští představitelé obnovili rozhovory o ústavě, které loni v prosinci zkrachovaly kvůli sporům ohledně hlasovacích práv. Podobné spory samozřejmě podléhají kompromisům, které pravděpodobně budou nalezeny. Stále je však zapotřebí jasného pochopení, čeho má ústava vlastně dosáhnout.

Evropskou integraci podepírají dva základní principy: solidarita a subsidiarita. Oba principy leží na křižovatce filozofie, politiky, ekonomiky, sociologie a práva. Po celá léta byly přítomny v právním a institucionálním rámci Evropské unie - ve smlouvách, v Chartě základních práv (která je cituje v preambuli) i v nedávném návrhu ústavy. Stručně řečeno jsou vepsány do dějin a ideálů EU. Co však solidarita a subsidiarita opravdu znamenají?

Věnujme se nejprve solidaritě, která je otevřená nejméně dvěma interpretacím: statická solidarita spočívá pouze v přerozdělování příjmů a bohatství, zatímco širší koncept dynamické solidarity zahrnuje i jejich tvorbu.

V poválečných dějinách evropské integrace byla dynamická solidarita silná v prvním období - v éře Evropského společenství uhlí a oceli -, a to jak ve strategii hospodářského rozvoje (obnovy), tak i ve smlouvách, zejména ve smlouvě Římské. To ovšem neznamená, že později byla dynamická solidarita potlačována: jejím výrazem je například Evropská měnová unie.