Hodnota evropských hodnot

Evropští představitelé obnovili rozhovory o ústavě, které loni v prosinci zkrachovaly kvůli sporům ohledně hlasovacích práv. Podobné spory samozřejmě podléhají kompromisům, které pravděpodobně budou nalezeny. Stále je však zapotřebí jasného pochopení, čeho má ústava vlastně dosáhnout.

Evropskou integraci podepírají dva základní principy: solidarita a subsidiarita. Oba principy leží na křižovatce filozofie, politiky, ekonomiky, sociologie a práva. Po celá léta byly přítomny v právním a institucionálním rámci Evropské unie - ve smlouvách, v Chartě základních práv (která je cituje v preambuli) i v nedávném návrhu ústavy. Stručně řečeno jsou vepsány do dějin a ideálů EU. Co však solidarita a subsidiarita opravdu znamenají?

Věnujme se nejprve solidaritě, která je otevřená nejméně dvěma interpretacím: statická solidarita spočívá pouze v přerozdělování příjmů a bohatství, zatímco širší koncept dynamické solidarity zahrnuje i jejich tvorbu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/QQdzZRN/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.