31

Užívání a zneužívání náboženské svobody

MELBOURNE – Kde jsou patřičné meze náboženské svobody? Marianne Thieme, předsedkyně nizozemské Strany pro zvířata, nabízí tuto odpověď: „Náboženská svoboda končí tam, kde začíná utrpení lidí nebo zvířat.“

Strana pro zvířata, jediná strana aktivistů za práva zvířat zastoupená v národním parlamentu, předložila zákon, který vyžaduje, aby zvířata byla před porážkou omráčena. Návrh sjednotil islámské a židovské lídry při obraně toho, co pokládají za ohrožení své svobody vyznání, protože jejich náboženské doktríny zakazují konzumaci masa ze zvířat, která nejsou usmrcena při vědomí.

Nizozemský parlament dal těmto lídrům rok na to, aby prokázali, že jateční postupy předepsané jejich náboženstvími nepůsobí více bolesti než porážka po předchozím omráčení. Pokud se jim to nepodaří, požadavek na omráčení před porážkou bude zaveden.

Ve Spojených státech zase katoličtí biskupové prohlašují, že prezident Barack Obama porušuje jejich náboženskou svobodu, když od všech velkých zaměstnavatelů, včetně katolických nemocnic a univerzit, vyžaduje, aby svým zaměstnancům nabízeli zdravotní pojištění, z něhož se hradí i antikoncepce. V Izraeli krajně ortodoxní věřící, kteří židovské právo vykládají tak, že muži je zakázáno dotknout se ženy, s níž není v příbuzenském ani manželském vztahu, chtějí v autobusech oddělená sedadla pro muže a pro ženy a zastavení vládního plánu na ukončení výjimky z vojenské služby pro řádné studenty náboženství (v roce 2010 šlo o 63 000 osob).