0

Odlesňování světa

Každý, koho potkám, tvrdí, že stromy miluje – a myslí se skutečná láska –, a přesto se lidský rod kolektivně chová tak, jako by veškerou zelení pohrdal. Povystoupíte-li z toho či onoho biomu, v němž se právě nacházíte, a pohlédnete na celou Zemi a její lesy skrze zaznamenané dějiny, uvidíte, že vztah mezi lidmi a stromy vypadá kupodivu jako válka (což je název nedávno vydané knihy o lesích od Derricka Jensena a George Draffana – Strangely Like War ).

Skutečný rozsah poškození je těžké stanovit, protože mnoho let se nevedly záznamy, avšak odhady říkají, že lidé vykáceli nebo vypálili 75% původních světových lesů. Některé samozřejmě opět dorostly nebo byly znovu vysazeny, ale předpokládá se, že v současnosti máme jen polovinu rozlohy zalesněné půdy, než jsme na této planetě kdysi mívali.

V některých oblastech, zejména v sušších místech planety, bylo odlesnění tak silné a následovalo po něm tak intenzivní spásání, že stromy už nedokázaly znovu dorůst. Krajina se navždy změnila.

Vzpomenete-li na Řecko, Itálii a Irák, představíte si zřejmě vysušenou krajinu s otevřenými výhledy, v jejím dnešním vzezření. Historické záznamy ovšem naznačují, že tato místa kdysi pokrývaly husté lesy. Pralesy padly, když vzkvétala civilizace, takže čím dřív se oblast „civilizovala“, tím dříve o lesy přišla.