0

Nezodpovědná G-8

NEW YORK – Jako hostitel letošního summitu skupiny G-8, která čítá významné světové ekonomiky (Francii, Itálii, Japonsko, Kanadu, Německo, Rusko, Spojené státy a Velkou Británii), vyzval kanadský premiér Stephen Harper k „summitu zodpovědnosti“, v jehož rámci by skupina G-8 nesla zodpovědnost za sliby, které během let dala. Zkusme se tedy sami podívat na to, jak si G-8 vedla. Výsledná známka je bohužel nedostatečná. Skupina G-8 letos ilustruje, jak daleko je od společného fotografování k serióznímu globálnímu řízení.

Ze všech slibů, které skupina G-8 v uplynulých letech dala, byl nejdůležitější slib daný nejchudším zemím světa na summitu ve skotském Gleneagles v roce 2005. Státy G-8 tehdy slíbily, že do letošního roku zvýší roční rozvojovou pomoc chudým zemím světa o 50 miliard dolarů oproti roku 2004. Polovina tohoto zvýšení, tedy 25 miliard dolarů ročně, pak měla připadnout Africe.

Skupina G-8 tento cíl ani zdaleka nesplnila, obzvláště ve vztahu k Africe. Celková pomoc se nezvýšila o 50, nýbrž zhruba o 40 miliard dolarů a pomoc Africe vzrostla o 10-15 miliard dolarů ročně namísto slíbených 25 miliard. Při správném počítání by byl tento propad ještě vyšší, protože sliby dané v roce 2005 by se měly očistit o inflaci. Kdyby se tyto závazky měřily v reálných číslech, pak se celková pomoc měla zvýšit zhruba o 60 miliard dolarů a pomoc Africe měla vzrůst přibližně o 30 miliard.

V podstatě tak skupina G-8 splnila svůj slib Africe pouze z poloviny – pomoc tomuto světadílu nezvýšila o 30 miliard dolarů, nýbrž jen asi o 15 miliard. Velká část celkového zvýšení pomoci ze strany G-8 přitom neputovala do Afriky, nýbrž do Iráku a Afghánistánu jako součást válečného úsilí pod taktovkou USA. Ze všech zemí skupiny G-8 vyvíjí pouze Velká Británie výraznou snahu zvýšit svůj celkový objem pomoci a podstatnou část přitom posílat do Afriky.