Potíž s léčbou traumatu

Když udeří nějaká pohroma, příjezd ,,skolených poradců`` je součástí dramatické scény stejně jako příjezd pohotovostních služeb. Co tito poradci vlastně dělají? Obvykle provádějí jistou formu toho, co se označuje jako ,,debriefing`` či ,,debriefing při stresu po kritické události``. Přinásejí ale tyto rozhovory nějaký užitek?

Debriefing je vždy krátkým, obvykle neopakovaným setkáním, jistou intervencí, která se provádí s co možná největsím počtem osob zasažených traumatickou událostí. Součástí je kombinace posouzení traumatického incidentu s osvětou o předpokládaných emočních reakcích a ujistění, že takové reakce jsou normální. Záměrem je snížit akutní emoční újmu a zabránit vzniku posttraumatické psychické poruchy.

Mnohé organizace nabízejí debriefing jako součást své reakce na traumatické incidenty - například u policistů, jež se dostanou do přestřelky, nebo zaměstnanců banky, kteří jsou svědky loupežného přepadení. V některých institucích jsou intervence povinné - zřejmě z touhy snížit psychologickou újmu, ovsem také z přesvědčení, že se tak omezí pravděpodobnost soudního sporu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/mgWMPiD/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.