Mýtus o obchodu a pomoci

Obchod a pomoc se staly mezinárodními módními hesly. Zdá se, že zvýšení pomoci (včetně odpuštění dluhů) a zajištění lepšího přístupu výrobků z chudých zemí na trhy zemí bohatých figurují na nejvyšší příčce celosvětové agendy. Debata se dnes nevede o tom, co učinit, nýbrž kolik toho učinit a jak rychle.

V této atmosféře se ztrácejí jednoznačná ponaučení z posledních pěti desetiletí ekonomického rozvoje. Na čelném místě mezi nimi figuruje skutečnost, že rozvoj je do značné míry v rukou samotných chudých států. Země, které si v nedávné minulosti vedly dobře, tak činily díky vlastnímu úsilí. Pomoc a přístup na trhy v tom jen zřídkakdy hrály klíčovou roli.

Vezměme si rozvojovou zemi, která má volný a přednostní přístup na trh svého největšího souseda, jenž je shodou okolností také nejsilnější světovou ekonomikou. Předpokládejme dále, že tato země dokáže vysílat miliony svých občanů za prací přes hranici, je příjemcem obrovského objemu vnitřních investic a je plně začleněna do mezinárodního výrobního řetězce. Tamní bankovní systém navíc podporuje deklarovaná ochota bohatého souseda působit jako věřitel poslední záchrany. Globalizace už ani nemůže být lepší, není-liž pravda?

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/lK2xjdi/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.