1

Etika velkých potravinářských společností

PRINCETON – Mezinárodní charitativní organizace Oxfam zahájila v únoru kampaň s názvem „Behind the Brands“. Cílem je vyhodnotit deset největších světových producentů potravin a nápojů co do průhlednosti výroby jejich zboží a oznámkovat jejich bilanci v citlivých otázkách, jako jsou chování k malým zemědělcům, trvale udržitelné hospodaření s vodou a půdou, klimatické změny a vykořisťování žen.

Spotřebitelé mají etickou zodpovědnost vědět, jakým způsobem se jejich potraviny vyrábějí, a velké potravinářské značky mají odpovídající zodpovědnost být otevřenější v otázce svých dodavatelů, aby si zákazníci mohli informovaně vybrat, co budou jíst. Největší potravinářské společnosti v mnoha případech samy nevědí, jak si v této oblasti vedou, což prozrazuje jejich hluboký nedostatek etické zodpovědnosti.

Nejlepších výsledků v oblasti transparentnosti dosáhla firma Nestlé, která poskytuje informace přinejmenším o části zdrojů svých komodit a kontrolních systémů. I ona však dosáhla pouze známky „uspokojivý“. Nejhůře se umístila společnost General Mills.

Kromě této nedostatečné otevřenosti identifikuje zpráva Oxfamu několik dalších nedostatků, které jsou všem deseti obřím potravinářským koncernům společné. Neposkytují malým zemědělcům rovnou příležitost prodávat jejich dodavatelským řetězcům, a když malí zemědělci takovou příležitost mají, nedostávají za svůj produkt vždy spravedlivou cenu.