0

Tobinova daň znovu ožívá

CAMBRIDGE – Koncem srpna se odehrálo něco, co jsem se domníval, že nikdy v životě nespatřím. Přední tvůrce politik v angloamerické říši finančnictví vystoupil na podporu Tobinovy daně, globální daně z finančních transakcí.

Zmíněným funkcionářem byl Adair Turner, šéf britského Úřadu pro finanční služby (FSA), hlavního orgánu finanční regulace v zemi. Turner vyjádřil znepokojení nad velikostí finančního sektoru a jeho zhusta nemravnými výšemi kompenzací a řekl, že se domnívá, že globální daň z finančních transakcí by mohla přispět k potlačení obojího.

V dobách před zhroucením podřadných hypoték by takové prohlášení bylo nepředstavitelné. Teď je ovšem známkou toho, jak dalece se situace proměnila.

Představu takové daně poprvé v 70. letech nadnesl James Tobin, ekonom poctěný Nobelovou cenou, který proslul výzvou k „nasypání trochy písku do soukolí mezinárodních financí“. Tobina znepokojovaly přílišné fluktuace směnných kurzů. Tvrdil, že zdaněním krátkodobých pohybů peněz v různých měnách a mimo tyto měny by se zbrzdila spekulace a vytvořil by se manévrovací prostor pro řízení domácí makroekonomiky.