0

Nastal čas bojovat s chorobami

Je možné, že dítě, které se narodí ode dneška za pouhých deset let, bude žít ve světě, kde budou AIDS, tuberkulóza a malárie na ústupu. K tomu však může dojít pouze při značných investicích. Ihned. Jinak se dnešní chmurný obrázek ještě zhorší. Každý den zabijí zmíněné choroby 16 000 lidí – ničí celé komunity a uvrhávají státy ještě hlouběji do chudoby.

Zvýšení prostředků by mohlo způsobit obrat. Nedávné úspěchy v boji proti AIDS v Brazílii, proti malárii v Mosambiku a proti tuberkulóze v Číně ukazují, čeho lze v celosvětovém měřítku dosáhnout při větším množství zdrojů. Existují nové způsoby, jak nasměrovat pomoc tam, kde je jí nejvíce potřeba.

Klíčovým nástrojem je Celosvětový fond pro boj proti AIDS, TBC a malárii. Ten byl založen v roce 2002 jako partnerský svazek vlád a občanské společnosti a je jedinečný ve způsobu, jakým se snaží doručovat pomoc. Projekty řídící se skutečnými potřebami v terénu jsou koncipovány a realizovány samotnými příjemci, jejichž postupy a činnost jsou průhledné.

V poslední době se hodně mluví o zintenzivnění snah o vymýcení chudoby. Před červencovým summitem skupiny G8 ve Skotsku zahájila koalice nevládních organizací takzvanou „Globální výzvu k akci proti chudobě“ a Velká Británie jakožto hostitelská země stanovila za nejvyšší prioritu Afriku. Na základě tohoto podnětu získaly kampaně za odpuštění dluhů, reformu obchodu a zvýšení pomoci chudým zemím další impulz. Avšak zatímco závazky ke zvýšení rozvojové pomoci zaznamenaly raketový růst, krátkodobé financování je žalostně nedostatečné.